PRE DETI

 

Svet, v ktorom si deti formujú vlastnú predstavivosť je základom ich budúcnosti. Proces tvorby zásadným spôsobom ovplyvňuje sebahodnotu a stabilitu dieťaťa. Vnútorný a výtvarný svet sú hlboko prepojené. Vhodne zamerané aktivity môžu podporiť, korigovať a pôsobiť ako prevencia.

Cena kurzu

 

S čím sa stretnete a čo sa naučíte?

ŽE

Postoje detí sú akceptované.

Výtvarné kurzy nie sú škola.

Slobodné rozvíjanie myšlienok má podporu.

Van Gogh nebol futbalistom.

Maľba v skupine je zábava.

Je napínavé cestovať od náhody k poznaniu.

Poznatky prídu bez námahy.

ČO

znamená BODY ART, ANIMÁCIA či MONOTYPIA

AKO

na dospelácke farby
sa kreslí portrét
sa naučiť a pritom zabaviť
si odpočinúť od školy

KURZY môžu byť aj vhodnou
prípravou na umelecké školy.
Pomocou pri hľadaní vlastnej cesty .

 

Kurz maľovania pre deti

Kurz maľovania pre deti

Viac fotiek nájdete v našej galérii.

CENA, TRVANIE A TERMÍn KURZu

ŠKOLÁCI

Individuálna hodina 30 € | 1 vstup 18 € - dve hodiny | 1 mesiac 72  | 3 mesiace 192  | 5 mesiacov 300 € | PERMANENTKA 10 vstupov 170 €

V utorok a štvrtok od 14.30 - 16.30.

V CENE

40 hodín 5 mesačného kurzu | 24 hodín 3 mesačného kurzu | odbornosť a profesionalita | atmosféra | výtvarný materiál a pomôcky | nápoje a občerstvenie | možnosť náhrady vymeškaných hodín | flexibilnosť a ústretovosť | možnosť prezentácie | inšpirujúci profesionálne vybavený ateliér | minimálne 5 a maximálne 9 účastníkov