OBCHODNÉ PODMIENKY

Zaplatením kurzovného sa stávate našimi študentmi a súhlasíte so všeobecnými obchodnými podmienkami.

V rámci trvania Vášho kurzu máte možnosť náhrady VOPRED ospravedlnených lekcií (aspoň 1 hodinu pred začiatkom ) v inom termíne, po dohovore s lektorom.

Ospravedlnené hodiny je nutné si nahradiť v období trvania vášho kurzu, z kapacitných dôvodov sa neprevádzajú do ďalšieho obdobia.

Lekcie možno nahrádzať v otvorených semestrálnych kurzoch: Kurz kresby a maľby, Kurz kreatívnej tvorby, Kurz grafiky. Po dohode s lektorom je možná náhrada aj v kurze pre deti a workshope podľa ponuky.

V prípade jednodňových workshopov je možná zmena termínu do 2 dní pred konaním workshopu, inak kurzovné prepadá.

Cena kurzu nezahŕňa náklady na živý model, platba sa hradí zvlášť.

Pomôcky a výtvarný materiál.

V ateliéri je k dispozícii základný výtvarný materiál, ktorý pokrýva náplň jednotlivých lekcií stanovených lektorom. Požiadavky nad rámec (rozmer podkladu, špeciálne materiály, vlastný ochranný odev, resp. obuv), si účastník kurzu zabezpečí sám.

Všetky vaše aktivity prebiehajú na vlastnú zodpovednosť účastníka kurzu.

Všetky práce vytvorené pod vedením lektorov v umeleckej škole Artevia sa až do skončenia semestra (resp. konkrétneho kurzu), ponechávajú v ateliéri. Umelecká škola Artevia si vyhradzuje právo na ich využitie k propagačným účelom.

Kedykoľvek počas štúdia sa s vašimi otázkami a požiadavkami obracajte na vedenie Artevia, ktoré sa vám bude snažiť vyjsť maximálne v ústrety.