ARTETERAPIA

Niekedy sa bojíme bližšieho kontaktu s umením, pretože mu nerozumieme, alebo máme zlú skúsenosť. To všetko sa dá zmeniť.

Čo je arteterapia?

Arteterapia je na Slovensku moderný pojem. Láka mnohých umelcov, liečebných pedagógov, psychológov aj bežných ľudí. Existujú viaceré prístupy, smery a definície. V užšom slova zmysle využíva k svojmu pôsobeniu výtvarné aktivity.  Je súčasne vedou aj umením. Predstavuje symbolické vyjadrenie, kde ide o zdieľanie ako aj  interpretáciu zdeleného. Úspešne sa využíva v školskej praxi.

V čom nám pomáha?

Pracuje so symbolmi a umožňuje nahliadnuť do vlastného vnútra.  Podporuje zdravé zložky osobnosti, rozvíja nové záujmy a je ventilom pre psychiku.

Potrebujem mať talent?

Nemusíte vedieť kresliť, ani mať znalosti, či skúsenosti s tvorbou, aby ste sa dokázali výtvarne vyjadriť. Od detstva sme prirodzene kreatívni, v dospelosti však túto stránku zatlačíme do úzadia.

Výtvarný prejav sa považuje za jednu z ciest k uvoľneniu skrytých tvorivých síl a iných zážitkov, vlastností a postojov a je dôležitým momentom sebarealizácie.

Ako sa dozviem viac ?

Príďte sa pozrieť na niektorú z hodín  kreatívnej tvorby zameranej na rozvoj kreativity s využitím aj arteterapeutických prvkov, alebo na niektoré  zo samostatných  výtvarných stretnutí zamerané na skupinovú arteterapiu počas roka, formou workshopov.
Prípadne si radi dohodneme individuálne stretnutie.

KONTAKTUJTE NÁS:

+421 948 633 444   atelier@artevia.sk

Arteterapia