LEKTORI

Mgr. Silvie Ušiak Matesová - zakladateľka a riaditeľka

Študovala na  Prešovskej univerzite  - Katedre výtvarnej výchovy a umenia na Fakulte humanitných a prírodných vied, odbor výtvarná výchova. Neskôr absolvovala 4-ročné akreditované štúdium arteterapie v Bratislave. V rokoch 2006 – 2012 pôsobila ako pedagóg na Strednej umeleckej škole v Prešove a v súčasnosti pôsobí ako pedagóg a arteterapeut v Bratislave.

Ing. Zuzana Floreková - Lektorka v umeleckej škole Artevia

Ing. Zuzana Floreková

Vyštudovala Školu úžitkového výtvarníctva Jozefa Vydru v Bratislave odbor keramika porcelán a ďalej pokračovala v štúdiu na Technickej Univerzite vo Zvolene /odbor Priemyselný dizajn nábytku. Venuje sa interiérovému dizajnu, absolvovala odborné školenia na Slovensku a v zahraničí.

Lívia Andrijková

Študovala Strednú umeleckú školu v Prešove odbor Scénická dekoračná tvorba a reprodukčná maľba. Následne na to pokračovala na Prešovskej univerzite v Prešove odbor Učiteľstvo umelecko- výchovných a výchovných predmetov. Zároveň absolvovala Jihočeskú univerzitu v Českých Budějovicích  odbor Arteterapie. V súčasnosti pôsobí ako pedagóg výtvarného odboru v Bratislave.

Mgr. Natália Raková - Lektorka v umeleckej škole Artevia

Mgr. Natália Raková

Absolvovala Súkromnú strednú školu animovanej tvorby v Bratislave, neskôr Univerzitu Tomáše Bati v Zlíne, odbor Animovaná tvorba. Spolupracovala na projekte “Staré pověsti české” s QQstudio v Ostrave. V súčasnosti pôsobí ako pedagóg v Bratislave.

Erik Holovka - Lektor v umeleckej škole Artevia

Erik Holovka

Absolvoval Strednú umeleckú školu v Prešove odbor maskérska tvorba, kurz arteterapie. Aktívne sa venuje hudbe s koncertným pôsobením v gospelovom zoskupení. Popri štúdiu  výtvarného a hudobného umenia na Univerzite Komenského v Bratislave pôsobí ako pedagóg výtvarnej výchovy v Bratislave.

Albert z Artevie - spin doktor a mediálny poradca

Absolvoval Michiganskú univerzitu, odbor literatúry, vedy a umenia. Je obdivovateľom Pabla Picassa a Theodora Adorna.
Venuje sa náhodným stretnutiam a jeho neotrelý prístup k ostatným mu umožňuje šíriť teplo a zaujímavé myšlienky.