KRESBA – ZAČIATOČNÍCI

„Kresba je báseň nepreložiteľná v prózu, myšlienka bez slov... " Emil Filla

Máte chuť zhmotniť svoje pocity, vlastné myšlienky a mať z činnosti predovšetkým radosť?
V kurze kreslenia v umeleckej škole Artevia v Bratislave sa naučíte využívať všetky prostriedky, ktoré kresba poskytuje.

CENOVÉ PODMIENKY

1 x týždenne 2 hodiny 40 | 1 mesiac 149 (8 hod.)| zimný kurz 354 ( 24 hod.)| letný kurz 454 € (32 hod./zahŕňa 4 hod. exteriér)| INDIVIDUÁLNA  konzultácia  30 € | INDIVIDUÁLNA hodina s výtvarným materiálom 55 €

V CENE 

32 hodín letného kurzu | 24 hodín zimného kurzu | odbornosť a profesionalita | atmosféra | výtvarný materiál a pomôcky | nápoje a občerstvenie možnosť náhrady vymeškaných hodín | potvrdenie o absolvovaní kurzu | flexibilnosť a ústretovosť | možnosť prezentácie | inšpirujúci profesionálne vybavený ateliér | minimálne 5 a maximálne 9 účastníkov

 

 Ste tvoriví, umenie je vám blízke?

Neviete sa rozhodnúť pre maľbu, kresbu alebo inú zaujímavú techniku?
Kresba patrí medzi klasické disciplíny a je základom každého výtvarného prejavu.

S ČÍM SA STRETNETE A ČO SA NAUČÍTE?

ŽE

Pozerať sa nestačí, potrebujeme skutočne „vidieť".
Technika, perspektíva, proporcie a kompozícia nemusia byť strašiakom.
Uhol, ceruzka, rudka a pastel si rozumejú, môžu sa kombinovať s technikami, ktoré až tak nepoznáte ako gvaš, lavírovaná kresba a mnohé iné.

AKO

Pracovať s bodom, líniou, plochou, svetlom. Prejsť cestou od jednoduchých tvarov až k zaujímavému zátišiu.

 

Kurz kresby pre začiatočníkov

Viac fotiek nájdete v našej galérii.