KRESBA – ZAČIATOČNÍCI

„Kresba je báseň nepreložiteľná v prózu, myšlienka bez slov... „ Emil Filla

Máte chuť zhmotniť svoje pocity, vlastné myšlienky a mať z činnosti predovšetkým radosť?
V kurze kreslenia v umeleckej škole Artevia v Bratislave sa naučíte využívať všetky prostriedky, ktoré kresba poskytuje.
Cena kurzu

 

 Ste tvoriví, umenie je vám blízke?

Neviete sa rozhodnúť pre maľbu, kresbu alebo inú zaujímavú techniku?
Kresba patrí medzi klasické disciplíny a je základom každého výtvarného prejavu.

S ČÍM SA STRETNETE A ČO SA NAUČÍTE?

ŽE

Pozerať sa nestačí, potrebujeme skutočne „vidieť".
Technika, perspektíva, proporcie a kompozícia nemusia byť strašiakom.
Uhol, ceruzka, rudka a pastel si rozumejú, môžu sa kombinovať s technikami, ktoré až tak nepoznáte ako gvaš, lavírovaná kresba a mnohé iné.

AKO

Pracovať s bodom, líniou, plochou, svetlom. Prejsť cestou od jednoduchých tvarov až k zaujímavému zátišiu.

 

Kurz kresby pre začiatočníkov

Viac fotiek nájdete v našej galérii.

CENOVÉ PODMIENKY

1 x týždenne 2,5 hodiny 23  | 1 mesiac 77  | 3 mesiace 218  | 5 mesiacov 345 € | INDIVIDUÁLNA hodina 60 min 30 €

V CENE 

50 hodín 5 mesačného kurzu | 30 hodín 3 mesačného kurzu | odbornosť a profesionalita | atmosféra | výtvarný materiál a pomôcky | nápoje a občerstvenie možnosť náhrady vymeškaných hodín | osvedčenie o absolvovaní kurzu | flexibilnosť a ústretovosť | možnosť prezentácie | inšpirujúci profesionálne vybavený ateliér | minimálne 5 a maximálne 9 účastníkov