KRESBA – ZAČIATOČNÍCI

„Kresba je báseň nepreložiteľná v prózu, myšlienka bez slov… „ Emil Filla

Máte chuť zhmotniť svoje pocity, vlastné myšlienky a mať z činnosti predovšetkým radosť?
V kurze kreslenia v umeleckej škole Artevia v Bratislave sa naučíte využívať všetky prostriedky, ktoré kresba poskytuje.

CENOVÉ PODMIENKY

1 x týždenne 2,5 hodiny 40 | 1 mesiac 109 | 3 mesiace 306 | 5 mesiacov 495 € | INDIVIDUÁLNA  konzultácia  30 € | INDIVIDUÁLNA hodina (75 min) s výtvarným materiálom 50 € | vernostný program 40 €

V CENE 

50 hodín 5 mesačného kurzu | 30 hodín 3 mesačného kurzu | odbornosť a profesionalita | atmosféra | výtvarný materiál a pomôcky | nápoje a občerstvenie možnosť náhrady vymeškaných hodín | osvedčenie o absolvovaní kurzu | flexibilnosť a ústretovosť | možnosť prezentácie | inšpirujúci profesionálne vybavený ateliér | minimálne 7 a maximálne 9 účastníkov

 Ste tvoriví, umenie je vám blízke?

Neviete sa rozhodnúť pre maľbu, kresbu alebo inú zaujímavú techniku?
Kresba patrí medzi klasické disciplíny a je základom každého výtvarného prejavu.

S ČÍM SA STRETNETE A ČO SA NAUČÍTE?

ŽE

Pozerať sa nestačí, potrebujeme skutočne „vidieť”.
Technika, perspektíva, proporcie a kompozícia nemusia byť strašiakom.
Uhol, ceruzka, rudka a pastel si rozumejú, môžu sa kombinovať s technikami, ktoré až tak nepoznáte ako gvaš, lavírovaná kresba a mnohé iné.

AKO

Pracovať s bodom, líniou, plochou, svetlom. Prejsť cestou od jednoduchých tvarov až k zaujímavému zátišiu.

 

Kurz kresby pre začiatočníkov

Viac fotiek nájdete v našej galérii.