Arteterapia

 Termín a cena

Arteterapia je určená pre každého, kto hľadá svoju odvážnu, slobodnú a skutočnú podobu.

S čím sa stretnete a čo sa naučíte?

Je určená ľuďom, ktorí by sa radi naučili byť samými sebou a pritom by nestratili druhých; tým, ktorí chcú byť autentickí s druhými a pritom nestratili seba.
V arteterapeutickom kurze sa učíme vnímať ostatných a spolupracovať s nimi, dôverovať vlastným reakciám a telesným signálom. Preverujeme a zväčšujeme svoju schopnosť komunikovať, odvážne jednať, presadiť sa.

Ako

Arteterapeutický kurz tvorí blok šiestich stretnutí. Každé stretnutie trvá 3 hodiny. Pod vedením arteterapeutky.
Program jedného arteterapeutického stretnutia je rozdelený do troch častí:

I.
Prvá časť obsahuje teoretické vymedzenie pojmu projektívne intervenčnej arteterapie.  Objasnenie výberu výtvarných tém, techník a postupov. Papier, farby a voda tvoria vlastné príbehy.
II.
Druhá časť zahŕňa tvorbu iluzívneho trojrozmerného výtvarného artefaktu obsadeného figúrami. Obrazy sú tvorené tematicky na základe naratívnych tém. Výtvarné prevedenie sa kultivuje v priebehu kurzu pod vedením lektorky.
III.
Následne po praktickej časti nasleduje interpretácia s dôrazom na výtvarný artefakt, ako nástroj pre komunikáciu medzi autorom a terapeutom.

CENA, TERMÍNY A TRVANIE WORKSHOPU

Termín 15.11.2019 (piatok)|(V Čase  17.30-20.30)|Bežná cena 45 Eur |pre aktuálnych kurzantov zvýhodnená cena 40 eur

V CENE

Všetok potrebný materiál | ochranný odev | akvarelový papiere | akvarelové farby| štetec na akvarel| ceruzky| fixy a tuše| kartóny| nápoje a občerstvenie | inšpirujúci profesionálne vybavený ateliér | minimálne 4 a maximálne 9 účastníkov