KRESBA – POKROČILÍ

„Ruka není nikdy neohrabaná, když je myšlenka přesná, když duch neváhá."
ANTOINE BOURDELLE

Máte chuť zhmotniť svoje pocity, vlastné myšlienky a mať z činnosti predovšetkým radosť?
V kurze kresba pokročilí v umeleckej škole Artevia v Bratislave sa naučíte využívať všetky prostriedky, ktoré kresba poskytuje.

CENOVÉ PODMIENKY

1 x týždenne 2 hodiny 40  | 1 mesiac 140  (10 hod.)| zimná sezóna 340 ( 24 hod.)| letná sezóna 440 € ( 32 hod.)| INDIVIDUÁLNA  konzultácia  30 € | INDIVIDUÁLNA hodina s výtvarným materiálom 50 € 

V CENE 

32 hodín letného kurzu | 24 hodín zimného kurzu | odbornosť a profesionalita | atmosféra | výtvarný materiál a pomôcky okrem platby za model | nápoje a občerstvenie možnosť náhrady vymeškaných hodín | osvedčenie o absolvovaní kurzu | flexibilnosť a ústretovosť | možnosť prezentácie | inšpirujúci profesionálne vybavený ateliér | minimálne 7 a maximálne 9 účastníkov

 S čím sa stretnete a čo sa naučíte ?

Ukážeme rôzne prístupy ku kresbe postavy.

A

ten najvhodnejší pre vás.

AKO

Stanoviť veľkosť ? Zvládnuť umeleckú skratku.
Zachytiť ľudské telo.

PREČO

Kresliť postavu vyzlečenú?

S

Autoportrétom ako vašim denníkom.

ŽE

Kresliť sa učíme postupne. Vec skutočne nemeriame, ale porovnávame s ďalšou.
Figúru zvládnete aj bez vymenovania svalov v latinčine.

Kurz kresba pre pokročilých

Kresby kurzistov

Viac fotiek nájdete v našej galérii.